Get Adobe Flash player

Deloitte: Pokles o 21 % až 35 % dostal ceny povinného ručení příliš nízko

Průměrné pojistné nových smluv povinného ručení i havarijního pojištění v posledních letech každoročně významně klesá. Například průměrné roční pojistné nových smluv povinného ručení osobních automobilů v 1. čtvrtletí 2012 pokleslo ve srovnání s rokem 2008 v jednotlivých tarifních skupinách o 21 % až 35 %. Podle aktuální analýzy společnosti Deloitte zaměřené na český trh je stávající vývoj cen nově sjednaných smluv povinného ručení i havarijního pojištění pro pojišťovny dlouhodobě neudržitelný. V dalších letech lze také očekávat, že může dojít ke konsolidaci trhu pojištění motorových vozidel. Některé pojišťovny, zejména s menším podílem na trhu, budou muset změnit svůj přístup k podnikání nebo budou zvažovat, zda tento trh neopustí.

Pokles cen u nových smluv povinného ručení:

Tarifní skupina (objem motoru)

do 1000 ccm

1001-1350 ccm

1351-1850 ccm

1851-2500 ccm

nad 2500 ccm

Pokles (2012Q1/2008)

-21 %

-25 %

-27 %

-32 %

-35 %

.„Stále se snižující průměrné pojistné nových smluv již nepostačuje na krytí souvisejících škod a nákladů. Pokud pojišťovny na tuto situaci nezareagují a nezvrátí dosavadní trend poklesu sazeb u nových smluv, bude trh jako celek v krátkém horizontu ztrátový v obou odvětvích pojištění motorových vozidel, která dohromady na pojistném představují polovinu trhu neživotního pojištění,“ uvedl Jiří Fialka, partner oddělení poradenství pro pojišťovnictví ve společnosti Deloitte. U havarijního pojištění jsou ceny nových smluv pro pojišťovny výrazně ztrátové; Deloitte odhaduje tzv. kombinované procento (poměr součtu škod a nákladů k pojistnému) u nových smluv havarijního pojištění okolo 150 %.

Podle Jiřího Fialky první dostupná data za první čtvrtletí 2012 naznačují, že i u povinného ručení je kombinované procento nových smluv nad 100 % a jejich ceny tedy již nejsou dostatečné pro krytí škod a nákladů pojišťoven. „Doporučujeme, aby jednotlivé pojišťovny zvážily svoji cenovou politiku,“ dodal Fialka.

Opustí některé pojišťovny český trh?

V příštích letech lze také očekávat možnou konsolidaci na trhu pojištění motorových vozidel. Nedostatečnost současné úrovně pojistného u nových smluv může mít největší dopad na pojišťovny s nižším podílem na trhu pojištění motorových vozidel. „Tyto pojišťovny často mají malý kmen, potřebují růst a získávat nové klienty a jsou tak nuceny bojovat o podíl na trhu agresivní cenovou strategií. Zároveň mají ve srovnání s většími hráči poměrně větší fixní náklady, menší úspory z rozsahu a jsou vystaveny poměrně větší volatilitě celkového objemu škod,“ uvedl Karel Veselý, ředitel poradenských služeb pro pojišťovnictví ve společnosti Deloitte.

„Vzhledem k rychle klesající profitabilitě celého trhu pojištění motorových vozidel se snižuje šance, že bez změny obchodního modelu budou tyto pojišťovny schopny významně zvýšit podíl na trhu a přitom dosahovat zisků. Proto očekáváme, že některé z těchto pojišťoven budou zvažovat jak změnit své podnikání, případně zda český trh pojištění motorových vozidel neopustí. Případný pokles hráčů na trhu a odchod cenově agresivnějších může vést k omezení dalšího tlaku na pokles cen, resp. k růstu cen pojištění,“ dodal Veselý.

Pojišťovny prodávají povinné ručení se ztrátou

Analýza Deloitte zároveň upozorňuje na skutečnost, že pojištění některých segmentů motorových vozidel je v současné době vysoce ztrátové, a to na úrovni celého trhu. Pojišťovny by tak měly urychleně přehodnotit poskytování pojištění v těchto segmentech za stávajících podmínek, neboť současné vybrané pojistné v těchto segmentech nestačí ani na pokrytí škodních plnění, natož na provozní náklady spojené s tímto pojištěním. „Jako jednoznačně neprofitabilní tarifní skupina se jeví například povinné ručení u tahačů návěsů s kombinovaným procentem okolo 150 %. Doporučujeme, aby jednotlivé pojišťovny zvážily zvýšení cen v těchto segmentech až o desítky procent,“ doplnil Veselý.

Podle názoru Deloitte by se měl posuzovat úspěch jednotlivých pojišťoven na trhu pojištění motorových vozidel dle kritérií zohledňujících zisk, nejen objem. Dosud byl často jediným měřítkem podíl pojišťovny na celkovém předepsaném pojistném. Současná situace vybízí k uvažování alternativních měřítek, jako např. dlouhodobý podíl na ziskovosti (nebo naopak ztrátě) celého odvětví povinného ručení a havarijního pojištění, případně současná hodnota budoucích zisků pojišťovny při zohlednění synergií s ostatním pojistným kmenem, očekávaného vývoje na trhu a chystaných změn v regulaci pojišťovnictví.

Deloitte