Get Adobe Flash player

Hledat

  Search  

Ve stavebnictví či strojírenství se u větších zakázek často stává, že zákazník požaduje po dodavateli záruku, aby si zajistil v případě problémů s dodávkou finanční náhradu svých škod. Pojistné záruky (bondy) mají obdobný charakter jako bankovní záruky, ale nezvyšují úvěrovou angažovanost banky za klientem a mohou tak být vhodným řešením pro řadu podniků.

Mezi běžné druhy záruk patří:

Záruka za nabídku (Bid Bond) – se používá jako jistota v případě velkých výběrových řízení či veřejných zakázek

Záruka za akontaci (Advance Payment Bond) – se používá jako záruka vrácení zálohy v případě platby zákazníka předem

Záruka za řádné provedení (Performance Bond) – zajišťuje, že dodavatel splní smlouvu o dílo správně a dle dohodnutých podmínek

Záruka za vady v záruční době (Maintenance Bond) – zákazník si žádá jistotu pro případ výskytu vad v záruční době dodaného díla

Záruka za zádržné (Retention Bond) – zejména ve stavebnictví je zákazníkem běžně zadržována dodavateli platba poslední části ceny jako ručení za nesplnění jeho závazků po předání díla