Get Adobe Flash player

Základem pojištění každé firmy je pojištění firemního majetku. Ochrana firemních aktiv patří dokonce mezi povinnosti každého manažera, který vykonává svoji funkci „s péčí řádného hospodáře“. Zkušení pojišťovací makléři nastaví pojištění vaší firmy tak, aby spolehlivě zajistilo náhradu finančních ztrát v případě poškození nebo zničení majetku firmy.