Get Adobe Flash player

Hledat

  Search  

Základní, neboli tzv. obecná odpovědnost je založena na principu provozní odpovědnosti každého podnikatelského subjektu. V pojištění obecné odpovědnosti se rozlišuje pojištění škod způsobených na zdraví a majetku a následného ušlého zisku. Kromě náhrady škody poškozenému, bývá součástí pojištění i úhrada nákladů na právní obranu v případě soudního projednávání.

V posledních letech se výrazně zvyšují náhrady přiznávané soudy u škod na zdraví, proto je důležité nastavit u pojištění odpovědnosti za škodu dostatečně vysoký limit plnění. Naši pojišťovací makléři  pečlivě sledují soudní rozhodnutí a trendy na trhu. Doporučí vám limity pojištění na úrovni podniků podobné velikosti a s obdobným druhem podnikání jako vaše firma.