Get Adobe Flash player

Hledat

  Search  

Zákonem stanovená osobní odpovědnost je jedním z nejzávažnějších rizik, jimž jsou vystaveni vrcholoví manažeři vykonávající funkce v orgánech společností. Členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, stejně jako jednatelé společnosti s ručením omezeným, odpovídají společnosti celým svým majetkem za škodu, kterou způsobí porušením povinností.

Jediným skutečně účinným prostředkem, jímž lze chránit společnost a její manažery, je pojištění odpovědnosti členů orgánů společností, ve světě známé jako D&Q pojištění.

Naši makléři mají se sjednáváním D&Q pojištění dlouholeté zkušenosti. Spolupracujeme s předními pojistiteli na trhu a nepřetržitě sledujeme vývoj tohoto pojištění nejen u nás, ale i v zahraničí.